31. december 2013

Godt nytår!Pas på jer selv ude ved raketterne iaften- vi ses i 2014!<a href="http://www.bloglovin.com/blog/3649342/?claim=e69qxqec4um">Follow my blog with Bloglovin</a>

30. december 2013

Strikkeweekend på Samsø.. YES! (as in back to 1990!)

Min julegave fra mand og børn bestod ud over 4 par sloggi ;-) i en friweekend på samsø i juni måned… Der er nemlig strikkeweekend derovre fra d. 20-22/6…


"Grib chancen tag strikketøjet, vennerne eller familien med til Samsø til en lærerig og hyggelig weekend ! Det hele foregår på Sælvigbugtens Camping, som har gode hytter og værelser.
Campingpladsen ligger midt på Samsø i naturskønt område og lige ved vandet, hvilket giver mulighed for at bade, dejlige vandreture, skønne solnedgange over Sælvigbugten og masser af frisk luft. "Jeg glæder mig allerede, også selv om jeg ikke ved hvem der kommer og om jeg kender nogle - og skal have fundet nogen at dele hytte med- og jeg har overvejet at tage cyklen bag på bilen og cykle rundt derovre- som jeg gjorde med Anette i 1990 da vi prøvede at være på akvarelmalekursus, og boede i telt på campingpladsen, - ja det kunne jeg vel egentlig bare gøre igen.. hvis ikke der dukker et par roommaids op inden… så kom frisk hvis du har lyst til at tage med til Samsø til sommer :-) og der er rigeligt med workshops på programmet, så mon ikke der er chance for også at lære lidt nyt :-)

Klar til Frost

Popcorn, cola og slushice. Klar på 1. række til at se Frost, selv om den kun er for børn over 7.... håber det går godt alligevel:-)  for vi kan godt lige slå et par timer ihjel her efter en uges ferie og afslapning...

Hilsen Ellen

29. december 2013

Klar til Frost

Popcorn, cola og slushice. Klar på 1. række til at se Frost, selv om den kun er for børn over 7.... håber det går godt alligevel:-)  for vi kan godt lige slå et par timer ihjel her efter en uges ferie og afslapning...

Hilsen Ellen

23. december 2013

Glædeligjul!

Juletræet er pyntet, gaveindpakningen er igang, risengrøden skal koges og der skal købes ind og afleveres nogle pakker. 

Weekenden bød på en tur i en dejlig tom svømmehal, besøg hos mormor og morfar og en gåtur i en nærliggende dyrehave med masser af dyr... Der skal vi snart ned igen.


Jeg vil bare lige ønske jer alle glædelig jul og jeg håber i er sammen med mennesker i holder af og nyder det fine solskin som lige nu smiler til os. 

Tak fordi I læste med og tak for det i har delt med mig i år! 

Kærlig hilsen Ellen. 

20. december 2013

Motoriktest og læring...


Mit indlæg idag er inspireret af at Pernille skal træne noget mere med bold, siger de i skolen... Ok, det kan da ikke skade, men hun er rigtig dygtig med sin krop, vi spiller bare ikke lige så meget bold her... Men så måtte jeg jo lige læse lidt om hvad der egentlig er vigtigt... Det skal samtidig siges at jeg var superglad for de bevægelsestiltag der var i vores børnehave skovlyhuset i Holte... Der var tænkt bevægelse ind i en almindelig hverdag, på en måde så det ikke føltes ekstra... Det kunne man også godt gøre i sfo'en... Det tænkte jeg ihvertfald i foråret da vi skiftede...
 Hvis man vil påvirke den slags altså aktivitet i sfo'en, er det så skolebestyrelsen man skal med i monstro? Eller er der andre steder man skal melde sig på banen?Kilde:" hjernetips.dk"
Børn gør store fremskridt inden for matematik, læsning, skrivning og stavning, når de får motorisk træning. Ikke kun spil med en bold, men neurologisk træning og stimulering med kryb, kravl og krydsøvelser.


AF LARZ THIELEMANN

– Hvis jeg dog bare havde haft kendskab til dette koncept, ville jeg ikke have spildt i tusindvis af timer på at terpe læsning og skrivning med alle mine indlæringsvanskelige børn. De skulle jo have været ovre i gymnastiksalen.
Sådan sagde min mor, som i en menneskealder var speciallærer i folkeskolen, efter at hun blev en del af det team, der hjalp min dengang dybt hjerneskadede datter Sofie med at udvikle sine sparsomme færdigheder. Dette koncept, som min mor hentydede til var den amerikanske hjerneforsker Glenn Domans principper for træning og stimulering af hjernen. Det viste sig nemlig, at den intensive motoriske træning også gav bonus på andre fronter end det rent motoriske. Blandt andet bedre forståelse, indlæring og læsning.
Det har Glenn Doman påstået og bevist i mere end 50 år og langsomt begynder den store hær af professionelle børnearbejdere at røre på sig. 

Bunkeflo-projektet
På en ganske særlig skole i Sverige har man i flere år integreret motorisk træning med almindelig traditionel skoleundervisning. Og disse børn, hvor nogle har motoriske problemer, gør store fremskridt ikke bare bevægelsesmæssigt, men også i svensk og matematik. Disse børn bliver simpelthen dygtigere til at læse, skrive, stave og regne, når de får en times daglig motorisk træning. 
Bunkeflo-projektet har kørt siden 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand syd for Malmø. Her får eleverne en times fysisk aktivitet på skolen hver dag. Børn med motoriske problemer får desuden ekstra træning. 
Projektet følges tæt af en række forskere, som ud over motorik, koncentration og indlæring også undersøger børnenes knoglemasse, allergi, astma og ADHD-symptomer.
Bunkeflo-modellen nyder stor bevågenhed og har et netværk af 1100 skoler med interesse for fysisk aktivitet.
Ingegerd Ericsson, der er dr. phil. i pædagogik og lektor i idrætsvidenskab, har skrevet en doktorafhandling om motorisk træning, koncentration og skolepræstationer ud fra resultaterne i Bunkeflo-projektet og siger: 
– Indikationerne for, at motorisk træning forbedrer børns resultater i skolen, er så stærke, at vi som samfund bør tage dem alvorligt. Motorisk træning bør tilbydes som ekstraundervisning på lige fod med dansk og matematik på alle skoler.
Undersøgelsen bestod af en forsøgsgruppen på 152 elever (syv klasser) fik en times daglig fysisk aktivitet i skolen og ved behov ekstra motorisk træning en gang ugentlig samt en kontrolgruppen på 99 elever (fem klasser), der fik kun skolens ordinære idrætsundervisning to timer om ugen. Både i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen var der børn med mindre eller større motoriske problemer.

Store fremskridt
Forskningsprojektet viste, at børn, der ved skolestarten har motoriske problemer, som dårlig balance eller koordination, ofte får problemer med læse- og skriveindlæring senere i skolen.
I Bunkeflo-projektet viste det sig, at 68 procent af de børn, som havde koncentrationsbesvær, også havde motoriske problemer. Men det viste også, at man kan gøre noget ved det – for efter tre år havde motorikbørnene i forsøgsgruppen indhentet de motorisk velfungerende børn inden for læsning og forståelse. Men i kontrolgruppen var der fortsat stor forskel på motorikbørnenes niveau. Dette blev blandt afsløret ved de nationale test, hvor de i svensk og matematik klarede sig væsentligt bedre på alle undersøgte felter end kontrolgruppens motorikbørn. Især i rumopfattelse, logik, kreativitet, matematik, læsning og skrivning.
På spørgsmålet hvorfor er der en sammenhæng mellem grundmotorik og indlæring, svarer Ingegerd Ericsson:
– Ingen ved præcis, hvad der sker i hjernen. Min teori er, at hvis barnet ikke har automatiseret de grundmotoriske bevægelser, så bruger det meget energi på at holde rede på arme og ben, balance og koordination. Så er der ikke så meget overskud til at lære noget. Desuden står børn med motoriske problemer ofte uden for fællesskabet, fordi de ikke vil være med i de fysiske lege. Det giver dårlig selvtillid og dårlig trivsel, og det er negativt for læringen.
Også de motorisk velfungerende børn i forsøgsgruppen forbedrede deres skolepræstationer i forhold til kontrolgruppen. De havde bedre resultater på 11 af de 12 områder indenfor traditionelle fag.

Idrætsundervisning hælper ikke
I kontrolgruppen skete der ingen ændringer i den motoriske status ved 1. og 3. skoleår. Den ordinære idrætsundervisning havde altså ikke hjulpet. 
– Boldspil er kommet til at dominere idrætstimerne på bekostning af gymnastik og fritstående øvelser, for skal man træne og automatisere grovmotoriske bevægelser handler det om at rulle, krybe, kravle, klatre, hoppe, springe og balancere. Man er man nødt til at bruge redskabsgymnastik, dans og fritstående øvelser, påpeger Ingegerd Ericsson og fortsætter:
– Når vi nu ved, hvor meget motorisk træning betyder for læse-, skrive- og regnefærdigheder og for børnenes trivsel, så må skolerne tage fat på dette område.
Der bør laves rutinemæssige motorik observationer ved skolestarten, og motorisk observation og træning bør være en obligatorisk del af lærernes og fritidspædagogernes uddannelse.

Finmotorik styrker sproget
En af de mest effektive øvelser til at udvikle sprog er den gode gamle armgangsøvelse, hvor man svinger i en horisontal stige uden at røre jorden.
Umiddelbart noget vrøvl vil nogen måske sige, men hvad sker der rent faktisk når et barn laver armgang? Der krydses med både arme og ben. Synet bruges til at orientere afstand til enden og til at placere hænderne rigtigt og lungerne skal producere en mase ilt, fordi det jo er en anstrengende øvelse. Men nok så afgørende er hænder og fingres kraftpræstationer for at holde barnet flyvende som en Gibbonabe.
Ifølge psykolog og hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen ligger det finmotoriske og det sproglige center lige ved siden af hinanden og ved at stimulere finmotorikken ekstraordinært skabes et overflow, som kan have en positiv virkning på den sproglige udvikling. Faktisk kan man støtte sprogudviklingen ved at sørge for, at barnet ofte bruger hænderne til finmotoriske opgaver. 
Børn har med andre ord specielt ekstra godt af at lege med samlelegetøj, bruge værktøj og lave håndgerning. Det giver både finmotorik og sprog. En ren win-win situation.
Faktisk har børn med god motorik ofte en stærk mimik, der er medvirkende til at understrege det de mener, hvilket vi alle reagerer positivt på.
– På den måde har de fysisk aktive nogle fortrin, ikke bare fordi at de træner deres hjerner gennem kropslig træning, men også fordi de bliver lyttet til, siger Ann-Elisabeth Knudsen.

Hjernen kan reparere sig selv
I mit virke som far som neuropraktiker har jeg hjulpet mange børn frem et liv med særdeles gode fysiske og intellektuelle evner. Mange af disse børn havde enddog langt større problemer end dem man oplever i Bunkeflo-projektet.
Så når Ingegerd Ericsson siger, at ingen præcis ved, hvad der sker i hjernen, så er det ikke helt rigtigt. Det ved man faktisk en del om, for det er efterhånden alment videnskabeligt accepteret at hjernen er "plastisk", hvilket betyder at hjernen er i stand til at reparere sig selv, kaldet "neuroplasticitet". Det vil sige at hjernen, som reaktion på fejl og mangler, reparerer sig selv. Dette sker i alle hjerner uafbrudt. Opgaven for træning og stimulering, er derfor at videreføre denne selvreparerende proces til det optimale niveau med aktive programmer og øvelser.
For mig er det logisk, at de motorisk dårlige børn har problemer med indlæring og skolegang generelt, fordi de jo netop mangler stimulering i hjernes underliggende dele (reptilhjernen), hvor helt basale færdigheder udvikles. Det er derfor kryb, kravl og krydstræning er så pokkers vigtigt. Det er også i reptilhjernen, at vore sanser modnes og normaliseres. At syn, hørelse og følesans bliver normale. Et barn med sensitiv hørelse kan ikke sidde stille og koncentrere sig og et barn med manglende samsyn kan ikke spille fodbold eller lære at læse ordentligt.
Bunkeflo-projektet er spændende og befriende nytænkning og burde give inspiration til den danske skoleundervisning, som står fuldstændig i stampe. Jeg synes endda at Bunkeflo-modellen sagtens kunne gå et skridt videre. Hvis man med en times ekstra motoriktræning om ugen kan hjælpe børn med ADHD, så er det da bare om at komme i gang.
Og med visheden om, at den danske folkeskole til prisen er verdens dårligste, ville det da være på tide at skæve mod broderfolket.

Kilder:
www.bunkeflomodellen.com
www.dgi.dk
www.hjernetips.dk


19. december 2013

Og så var der den om...

Manden, hvis kone laver indkøbsseddel i den rækkefølge som butikkens varer står.... og den om manden som næsten aldrig handler ind...

Jeg er på seminar idag og har lige siddet ved siden af de to, og jeg undrer mig over hvordan de overhovedet har klaret at komme med idag?

Hm hm... sådan en kone vil jeg også have.....

Hilsen Ellen

17. december 2013

Juleæbler


Mormor startede sammen med pigerne på disse juleæbler, som altid har hængt i mit barndomshjem til jul... I aftes fik jeg klippet alle dem de havde tegnet af, og i aften skal vi have dem på snor..  Måske sammen med nogle små snefnug jeg har set et sted... Men den store kasse med julepynt står stadig og venter på at blive åbnet....  Da pigerne kom hjem igår havde jeg hængt juletræerne på... Josefine bad om ikke vi snart skal pynte noget mere... Men jeg synes ikke jeg har nænnet til det, og hader i øvrigt når det skal ryddes væk... Så her når vi ikke at blive træt af julepynt indendørs;-)

Undskyld lyset.....

16. december 2013

Har I set..

at man nu kan få julemærker til at sætte på sine e-mails...Det er da en super god ide- for hvor mange julebreve får man nu egentlig sendt med almindelig post nu om dage?

Du kan finde muligheden for at støtte julemærkehjemmene lige her..

og mon jeg så får sendt nogle julehilsner iår- jeg tror det næppe- sidste år blev det heller ikke til et julebrev- men måske jeg kan skrevet et- der kan mailes sidst på ugen- det kunne da være dejligt- især til de gamle venner som jeg ikke er på FB med- eller som ikke følger bloggen- eller mine søde mostre som altid skriver et julekort...

13. december 2013

So fu..ing tidligt!

Telefonen bimlede kl.04.20... og igen 10 minutter efter... og nu er lyntoget i Aarhus... og kl.10.00 er jeg til møde på frederiksberg. Så dagens tur til kbh. kombinerer heldigvis både et par timers arbejde og en julefrokost med kollegaerne derovre.
Jeg skal overnatte hos en god veninde og det glæder jeg mig næsten mere til end julefrokosten... men hvem er i festhumør kl.6.18 om morgenen? Christine Feldthaus måske?

Hilsen Ellen... idag heldigvis i togvogn uden skoleelever...men med fodboldentusiaster :-)

11. december 2013

Lidt kobberlook! Og orange hjerter.....

En af de pædagoger som har været med til at gøre det til en god oplevelse for Josefine at gå i børnehave igen stopper inden jul. Hun skal ud på nye udfordringer. Hun er en dejlig person og har det flotteste røde hår, og til passer denne lille makeup pung lige i farven...  Så lige om lidt skal den pakkes ind og gives væk .

Det kobberfarvede stof er en rest sødahl coated dug... Overlevet fra 80'erne i min mors gemmer... Fedt at det nu får nyt liv...
Det er også blevet til en lang version med graziella hjerter...her kan lige være en børste og en hårlak plus lidt til, til en enkelt overnatning....

Også her er foeret lavet sødahl voksdug.... 


9. december 2013

Kan det blive mere nuttet?

Er den her lille makeup pung ikke bare kær. Stoffet er så fint, og jeg synes også at de indvendige kantebånd passer godt til både stof og for, som er et stykke coated stof fra sødahl....  Flere små punge er på vej.....8. december 2013

ho ho ho- den er go!


Nu kan den bare komme an.. altså den 24. december- mit mareridt som hedder gaveindkøb er næsten ovre- mangler mandlergaven og måske et par hjemmesyede tillægsting- men fik fixet en del idag- både via internettets lyksaligheder, gavekort til oplevelser sammen med os- hvem vil ikke gerne både have og give den slags- det vil jeg :-) og så nåede pigerne og jeg lige i tørvejr i Randers storcenter hvor deres pakker til manden blev klaret...

Ho ho ho... en tung byrde er lettet-og hænger nu på ryggen af Santa ;-) det værste er at finde på og der må jeg lige klappe mig selv på skulderen- for det var først i tirsdags at jeg kom i tanke om at der den dag kun var 21 dage til jul og så fik jeg lige pludselig lidt pres... 

Imorgen går turen til Ribe, onsdag til Ringe på Fyn, fredag- lørdag en julefrokost med job i København.... så der bliver dejlig lydbogslytning i bilen de næste par dage - Herligt at det er regn og ikke sne der falder :-)

Hav en dejlig aften- her er der tændt 2. lys i adventsstagen !

7. december 2013

digitale bøger... gratis....

Hvis du er til højtlæsning for ungerne- eller selv har lyst at læse nogle af Bjarne Reuters bøger på padden, så kan du her på Gyldendals side hver dag gratis hente en ny bog.. men kun den dag :-) Idag er det "Den fredag Osvald blev usynlig"- den kender jeg ikke, men hvis den er på niveau med Busters verden så er den sjov, og måske skal den læses op for pigerne en dag :-)3. december 2013

Juletræer pynter på fad

og ja- Pernille syntes de lignede rumraketter.. men de kan vel også bruges til at fare til himmels i så ?


Trekanter i spil

Så blev mine juletræer klippet ud... Må lige se om de skal på julekort, være dobbelte og op at hænge eller noget helt andet?

2. december 2013

1. Søndag i advent

Gik med en tur på julemarked på gl. Estrups landbrugsmuseum. En pigetur kalder Josefine det, for det var mormor der inviterede og moster Hanne og kusine Astrid var også med... Jeg købte ingenting, der var simpelthen for meget at se på... Til gengæld kom min mor med denne adventstage, som har plads til fyrfadslys på toppen.
På vejen hjem købte pigerne og jeg et lille juletræ i potte og en udendørs lyskæde, så nu står det fint og lyser så man kan se det herinde fra huset...Og jeg er blevet inspireret til at bruge lidt stofrester på nogle juletræer som skal op og hænge... Det skal de her stykker blive til senere i aften måske...